DM-MB2ET/A

DM-MB2ET/A

Prevodník zbernice M-Bus na Ethernet

Výrobca: AMiT

Prevodník DM-MB2ET / A je určený predovšetkým pre diaľkové odpočty údajov z meracích zariadení komunikujúcich zbernicou M-Bus (typicky meranie tepla, chladu, vodomery, elektromery a pod.). Prevodník umožňuje pripojenie až 3 zariadení s M-Bus komunikáciou k zbernici Ethernet. Napájanie linky M-Bus je prevedené z interného zdroja prevodníka. Prevodník je napájaný zo siete Ethernet (PoE) alebo 24 V DC.

DM-MB2ET / A je schopný komunikovať s nadradeným systémom pomocou TCP v troch režimoch:

APE - využíva protokol APE pre zapuzdrenie M-Bus rámca
Direct - pre odlíšenie rámca M-Bus sa využíva časové oneskorenia, ktorá je konfigurovateľná
MODBUS TCP - pripojenie maximálne 6 klientov

pdfKatalógový list