DM-DI4MB2ET

DM-DI4MB2ET

Prevodník zbernice M-Bus na Ethernet,

Výrobca: AMiT

DM-DI4MB2ET rozširuje funkciu prevodníka DM-MB2ET / A o možnosť priameho merania impulzných výstupov z vodomerov, plynomerov, elektromerov a podobných meracích a Rozúčtovacie zariadení. Čítačové vstupy vyhodnocujú impulzy až do 100 Hz pri minimálnej šírke pulzu 3 ms. Čítanie impulzov je vďaka batérii zaistené aj pri výpadku napájania a to po dobu minimálne 200 dní.

DM-DI4MB2ET je schopný komunikovať s nadradeným systémom pomocou TCP v troch režimoch:

APE - využíva protokol APE pre zapuzdrenie M-Bus rámca
Direct - pre odlíšenie rámca M-Bus sa využíva časové oneskorenia, ktorá je konfigurovateľná
MODBUS TCP - pripojenie maximálne 6 klientov

pdfKatalógový list