AWEB

AWEB

Webový server

Výrobca: AMiT

AWEB je voľne parametrizovateľný webový server pre riadiace systémy v rámci informačného systému DB-Net / IP. Vlastné funkcie a návrh webových stránok serveri sa definuje pomocou parametrizačného programu AWDet. Server podporuje tieto komunikačné možnosti:

protokol DB-Net (sériové rozhrania RS232 a RS485)
protokol DB-Net / IP (Ethernet)
webový server (Ethernet)
Webový server AWEB je možné pripojiť k ľubovoľnej sieti riadiacich systémov firmy AMiT (RS232 / RS485 / Ethernet). Server možno použiť aj u už nainštalovaných aplikácií, výmena dát prebieha na úrovni premenných a nie je teda nutné zasahovať do existujúcich aplikačných programov. Napájanie jednotky je možné buď 24 V DC alebo po Ethernetovom pripojenie (PoE).

pdfKatalógový list