M1200

M1200

Multilogger - teplomer so 4 termočlánkovými vstupmi a ethernetovým portom

Výrobca: Comet

Univerzálny datalogger so 4 vstupmi pre termočlánky K, J, S, B, T, N.
Môže pracovať ako pevne inštalovaný pripojený do Ethernetové siete alebo ako prenosný.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadenie s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami.
Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.

pdfKatalógový list