M1200E

M1200E

Multilogger - nenákladný teplomer so 4 termočlánkovými vstupmi

Výrobca: Comet

M1200E je ručný batériový datalogger, ktorý umožňuje sledovať aktuálne meranej hodnoty na displeji prístroja alebo pracovať s historickými dátami v programu Comet Vision, kde možno tvoriť tabuľky grafy, exporty do PDF, MS
EXCEL.
Prístroj je určený pre meranie a záznam až zo 4 vstupov pre termočlánky K, J, S, B, T, N.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
M1200E je ručný batériový datalogger, ktorý umožňuje sledovať aktuálne meranej hodnoty na displeji prístroja alebo pracovať s historickými dátami v programu Comet Vision, kde možno tvoriť tabuľky grafy, exporty do PDF, MS
EXCEL. Prístroj je určený pre meranie a záznam až zo 4 vstupov pre termočlánky K, J, S, B, T, N. Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.

pdfKatalógový list