M1220

M1220

Multilogger - teplomer-vlhkomer s 2 vstupmi MiniDIN a 2 termočlánkovými vstupmi

Výrobca: Comet

Univerzálny datalogger so 4 vstupmi a s Ethernetovým rozhraním. Dva vstupy pre sondy teplota-vlhkosť a dva vstupy pre termočlánky K, J, S, B, T, N.
Môže pracovať ako pevne inštalovaný pripojený do Ethernetové siete alebo ako prenosný.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadenie s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami.
Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.

pdfKatalógový list