M1320

M1320

Multilogger - teplomer-vlhkomer s 2 vstupmi MiniDIN a 2svorkovnicami

Výrobca: Comet

Batériový datalogger s Ethernetovým rozhraním so 4 univerzálnymi vstupmi pre meranie teploty, vlhkosti, napätie 0-10V, prúdu 0-20mA, dvojstavového signálu a čítanie impulzov.
Môže pracovať ako pevne inštalovaný pripojený do Ethernetové siete alebo ako prenosný.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadenie s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami.
Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.

pdfKatalógový list