M1323

M1323

Multilogger - teplomer-vlhkomer-CO2-barometer s 2 vstupmiMiniDIN a 2 svorkovnicami

Výrobca: Comet

Batériový datalogger s Ethernetovým rozhraním so zabudovaným snímačom CO2 a atmosférického tlaku so 4 univerzálnymi vstupmi pre meranie teploty, vlhkosti, napätia 0-10V, prúdu 0-20mA, dvojstavového signálu a počítanie impulzov.
Môže pracovať ako pevne inštalovaný pripojený do Ethernetové siete alebo ako prenosný.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadenie s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami.
Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.

pdfKatalógový list