M1440

M1440

Multilogger - teplomer-vlhkomer-CO2 so 4 vstupmi MiniDIN aethernetovým portom

Výrobca: Comet

Batériový datalogger s externou CO2 sondou a vstupy pre pripojenie až troch sond teploty a / alebo vlhkosti.
Môže pracovať ako pevne inštalovaný pripojený do Ethernetové siete alebo ako prenosný.
Kalibračný list vychádzajúce z požiadaviek normy STN ISO / IEC17025.
Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadenie s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami.
Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.

pdfKatalógový list