MS6R

MS6R

Meracia a záznamová ústredňa

Výrobca: Comet

Kompletné riešenie pre monitoring teploty, vlhkosti a ďalších veličín. Pre stolové použitie existuje možnosť s gumenými nožičkami.
Záznamové ústredne sú určené pre meranie, záznam, vyhodnotenie a následné spracovanie vstupných elektrických veličín, ktoré podliehajú relatívne pomalým zmenám (> 1s). V spojení s patričnými snímačmi a prevodníky sú vhodné pre monitoring fyzikálnych veličín.
Zariadenie obsahuje kalibračný listod výrobcu s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025. Kalibračný list je vždy podľa osadených modulov.
Ak je zákazníkom udaná požadovaná konfigurácia vstupov ústredne, kalibračný list dokladá kalibráciu vstupov podľa tejto požadovanej konfigurácie - maximálne jeden rozsah pre každý zo 16 vstupov.

pdfKatalógový list