R0110E

R0110E

Ekonomický záznamník teploty s vnútorným snímačom

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teploty. Záznam je vykonávaný do energeticky nezávislé elektronické pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem
pre ďalšie spracovanie.
Zariadenie obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.
Pre komunikáciu s PC, inicializáciu a prvotné spustenie je nutné doobjednať LP003 (USB adaptér), poprípade LP004(štart / stop magnet), ak je potreba ovládať záznam inak ako priamo z počítača.

pdfKatalógový list