S3120E

S3120E

Ekonomický záznamník teploty, vlhkosti s displejom

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teploty a relatívnej vlhkosti. Záznam je do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo
GSM modem pre ďalšie spracovanie.
Zariadenie obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.
Pre komunikáciu s PC, inicializáciu a prvotné spustenie je nutné doobjednať LP003 (USB adaptér), poprípade LP004(štart / stop magnet), ak je potreba ovládať záznam inak ako priamo z počítača.

pdfKatalógový list