U0121, U0121M

U0121, U0121M

Záznamník teploty pre dve externé sondy

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teplôt z dvoch externých sond Pt1000.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Zariadenie obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

Záznamník U0121M má naviac modem pre odosielanie údajov cez GPRS dátové pripojenie.

pdfKatalógový list