U0122

U0122

Dvojkanálový záznamník teploty pre jednu externú sondu s vnútorným snímačom teploty

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teplôt z jednej externej sondy Pt1000 a
vnútorného snímača teploty.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Zariadenie obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list