U0141M

U0141M

Záznamník teploty pre štyri externé sondy so vstavaným GSM modemom

Výrobca: Comet

GSM Datalogger je určený pre záznam teplôt až zo štyroch externých sond Pt1000. V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez GPRS dátové pripojenie. je možné
nastaviť pravidelné zasielanie JSON správ do programu Comet Database, interval zasielanie je nastaviteľný. Alarmy sú tiež indikované lokálne na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
Zariadenie obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list