U0541

U0541

Záznamník pre 2 vstupy napätia 0÷10V a 2 vstupy teplotných sond

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam z dvoch vstupov napätia 0-10V a dvoch
teplotných vstupov Pt1000.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list