U3121

U3121

Záznamník teploty a vlhkosti pre externú sondu

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam zo sondy teploty a vlhkosti.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenie nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky.
Sonda teploty a vlhkosti nie je súčasťou prístroja, sondu vhodnej dĺžky a prevedenie si môžete vybrať vo voliteľnom príslušenstve.
Zariadenie obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list