U3121M

U3121M

GSM záznamník teploty a vlhkosti pre externú sondu

Výrobca: Comet

GSM datalogger je určený pre záznam zo sondy teploty a vlhkosti. V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez GPRS dátové pripojenie. Je možné nastaviť pravidelné
zasielanie JSON správ do programu Comet Database, interval zasielanie je nastaviteľný. Alarmy sú tiež indikované lokálne na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
Sonda teploty a vlhkosti nie je súčasťou prístroja, sondu vhodnej dĺžky a prevedenie si môžete vybrať vo voliteľnom príslušenstve.
Zariadenie obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list