U3430

U3430

Záznamník teploty, vlhkosti a CO2

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teploty, vlhkosti a CO2. Pri prekročení nastavených medzí sú alarmy indikované pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
Záznamník obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list