U3631

U3631

Záznamník teploty a vlhkosti s konektorom pre externú sondu teploty

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti zo zabudovaných čidiel teploty a vlhkosti a z externej sondy teploty Pt1000.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list