U3631M

U3631M

GSM záznamník teploty a vlhkosti s konektorom pre externú sondu teploty

Výrobca: Comet

GSM datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti zo zabudovaných snímačov teploty a vlhkosti a z externej sondy teploty. V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez
GPRS dátové pripojenie. Je možné nastaviť pravidelné zasielanie JSON správ do programu Comet Database, interval zasielanie je nastaviteľný. Alarmy sú tiež indikované lokálne na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
GSM záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list