U4440

U4440

Záznamník teploty, vlhkosti, CO2 a atmosferického tlaku

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2. Pri prekročení nastavených medzí sú alarmy indikované pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list