U6841

U6841

Záznamník pre 3 vstupy prúdu 0-20 mA a 1 binárny vstup

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznam z troch vstupov prúdu 0-20mA a
jedného binárneho vstupu.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

Pre jednoduchšie pripojenie je pripravený LP106 - adaptér.

pdfKatalógový list