U6841M

U6841M

GSM záznamník pre 3 vstupy prúdu 0-20 mA a 1 binárny vstup

Výrobca: Comet

GSM Datalogger s modemem je určený pre záznam z 3 prúdových vstupov 0-20mA a 1 binárneho vstupu. V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez GPRS dátové pripojenie, je možné nastaviť pravidelné zasielanie JSON správ do programu Comet Database, interval zasielanie je nastaviteľný. Alarmy sú tiež indikované lokálne na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

Pre jednoduchšie pripojenie je pripravený LP106 - adaptér.

pdfKatalógový list