U7844

U7844

Štvorkanálový záznamník s čítačmi pulzov a binárnymi vstupmi

Výrobca: Comet

Datalogger je určený pre záznamze štyroch binárnych vstupov alebo dvoch binárnych vstupov a dvoch pulzných čítačov.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Zariadenie obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list