U7844M

U7844M

Štvorkanálový GSM záznamník s čítačmi pulzov a binárnymi vstupmi

Výrobca: Comet

GSM datalogger je určený pre záznamze štyroch binárnych vstupov alebo dvoch binárnych vstupov a dvoch pulzných čítačov. V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez
GPRS dátové pripojenie. Je možné nastaviť pravidelné zasielanie JSON správ do programu Comet Database, interval zasielanie je nastaviteľný. Alarmy sú tiež indikované lokálne na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.
Zariadenie obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list