DA10Sxxx

DA10Sxxx

Servopohon 10Nm so spätnou pružinou

Výrobca: Lufberg

Určené pre klapku circa do 2,0 m2.

Ovládanie 2/3 bodové alebo spojité (0÷10V).

Napájacie napätie 24V AC/DC, 230V AC.

pdfKatalógový list