DA15Sxxx

DA15Sxxx

Servopohon 15Nm so spätnou pružinou

Výrobca: Lufberg

Určené pre klapku circa do 3,0 m2.

Ovládanie 2/3 bodové alebo spojité (0÷10V).

Napájacie napätie 24V AC/DC, 230V AC.

pdfKatalógový list