P8541

P8541

Štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet

Výrobca: Comet

Štvorkanálový snímač p-line Web Sensor pre digitálne sondy teploty a relatívnej vlhkosti (maximálne 4 meranej veličiny). Komunikácia prostredníctvom siete Ethernet.
Jednoduchá Wi-Fi komunikacia pomocou snímača Web Sensor a bezdrôtového Wi-Fi routeru TP-LINK.

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny