P8611

P8611

Web Sensor s PoE - snímač teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet

Výrobca: Comet

Jednokanálový snímač p-line Web Sensor pre digitálne sondu teploty a prípadne relatívnej vlhkosti (maximálne 2 meranej veličiny). Komunikácia prostredníctvom siete Ethernet.

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny