P8641

P8641

Web Sensor s PoE - štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti, Ethernet

Výrobca: Comet

Štvorkanálový snímač p-line Web Sensor pre digitálne sondy teploty a relatívnej vlhkosti (maximálne 4 meranej veličiny). Napájanie snímača po Ethernetovom kábli (Power over Ethernet).

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny