W0850

W0850

Bezdrôtový IoT teplomer s binárnymi vstupmi, Sigfox

Výrobca: Comet

Prístroj meria teplotu z vstavaného vnútorného snímača a má dva binárne vstupy pre sledovanie zmien napäťového kontaktu alebo beznapäťového kontaktu. Vyznačuje sa jednoduchým kompaktným prevedením a umiestňuje sa priamo do meraného priestoru. Namerané hodnoty sú zobrazované na displeji a pravidelne odosielané, v nastaviteľnom časovom intervale (10 min až 24 h), rádiovým prenosom v sieti Sigfox do Comet Cloud.
Zariadenie obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny