H6520

H6520

Snímač teploty, vlhkosti a CO2 s výstupom Ethernet a dvoma relé

Výrobca: Comet

Snímač koncentrácie oxidu uhličitého CO2 vo vzduchu, teploty a vlhkosti s dvomi výstupnými relé. Prepočet na Humidex.

Meranie CO2je založené na dvojlúčový metóde s dvoma zdrojmi. Dlhodobá stabilita merania CO2je zaručená vďaka preverenému nedispersivnímu infračervenému (NDIR) meraciemu článku CO2. Unikátny patentovaný postup autokalibrácie kompenzuje starnutie infračerveného zdroja a zaručuje vysokú spoľahlivosť, dlhodobú stabilitu a eliminuje potrebu periodickej rekalibrácia v mieste použitia.
Najmodernejšie polymérne čidlo vlhkosti zaručuje dlhodobú stálosť údajov, odolnosť voči vodnému kondenzátu. Snímače sú určené pre meranie vzduchu bez agresívnych prímesí. Meraná teplota a relatívna vlhkosť je ďalej prepočítavaná na ďalšie vyjadrenie vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, mernú vlhkosť, zmiešavací pomer alebo špecifickú entalpiu.

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny, Kontakt relé