Comet Cloud

Comet Cloud

Internetový priestor pre snímače COMET

Výrobca: Comet

Comet Cloud je internetové úložisko dát určené pre zhromažďovanie nameraných hodnôt z vybraných meracích prístrojov COMET. Dáta sú prístupné po pripojení uživateľa k internetu a formou tabuľky alebo grafu zobrazené v internetovom prehliadači. Užívatelia môžu byť upozornaní e-mailem o všetkých alarmových stavoch, ktoré prístroj hlási.

Kľúčové vlastnosti:

• zobrazenie meraných hodnôt formou tabuľky alebo grafu
• porovnanie meraných hodnôt viacerých snímačov v jednom časovom období
• uloženie GPS súradníc pre polohu prístroja a zobrazenie všetkých prístrojov na mapovom podklade
• užívateľsky prívetivé zobrazenie meraných hodnôt vo vloženom obrázku budovy alebo schéme technológie
• užívateľské pomenovanie každého prístroja
• vloženie poznámky ku každému prístroju
• prehľadné usporiadanie väčšieho množstva prístrojov, možnosť zoskupovania do podskupín
• pre niekteré modely prístrojov možnosť jeho vzdialená konfigurácia
• odesielanie alarmových e-mailov pri presiahnutí stráženej hranice meranej veličiny
• užívateľsky definované texty pre alarmové e-maily
• upozornenie e-mailom na slabú batériu
• upozornenie e-mailom na stratu rádiového signálu
• upozornenie e-mailom pri poruche merania
• upozornenie e-mailom na blížiaci sa koniec predplatného
• možnosť definovať príjemcu e-mailov podľa typu poruchy (kontaktuj servis snímača, kontaktuj servis stráženej technologie)
• možnosť definovať príjemcu e-mailov podľa úrovne presiahnutí stráženej hranice meranej veličiny
• správa prístupových práv jednotlivých uživateľov cloudu

Viac informácií