Comet Database

Comet Database

Databázový program pre snímače COMET

Výrobca: Comet

COMET Database (CDB) - systém pre zhromažďovanie, alarmovanie a analýzu nameraných dát zo všetkých zariadení firmy COMET.
Obsahuje 1 licenciu Database Viewer. Zobrazovač nazhromaždených dát na druhom počítači ako je nainštalovaný CDB.

Viac informácií