U6841Msim

U6841Msim

Záznamník 3 vstupy 0÷20 mA a 1 binárny vstup SIM karta

Výrobca: Comet

IoT bezdrôtový datalogger so vstavaným GSM modemom a integrovanou SIM kartou umožňuje okamžité pripojenie ku COMET Cloud.

Datalogger je určený pre záznam z troch vstupov prúdu 0-20mA a jedného binárneho vstupu.

V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibračné list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

Životnosť SIM karty (LP105) je s nastaveným intervalom odosielania 5 minút 2,5 roku, s intervalom odosielania 10 minút 5 rokov (500 MB). Pokrytie zahŕňa viac ako 100 zemí sveta.
IoT SIM karta podporuje iba dátové prenosy, nepodporuje odesielanie SMS správ!

Pre jednoduchšie pripojenie je pripravený LP106 - adaptér.

odkaz Katalógový list