930 EX

930 EX

Spínač určený do výbušného prostredia

Výrobca: BHV

Ex ia IIB T4 Gb

Ex ia IIIB T135°C Db

odkaz Katalógový list

Výstup: Kontakt relé