U2422

U2422

Záznamník CO2 a atmosférického tlaku

Výrobca: Comet

Bateriový datalogger s interným senzorom atmosférického tlaku a pre externú CO2 sondu až 10 000ppm alebo 50 000ppm.
Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možné preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB-C.

V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístrojmi pomocou LED, LCD a akusticky.

Zariadenie obsahuje kalibračné lists deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025.

odkaz Katalógový list

Detekovaný plyn: CO2 - oxid uhličitý