Školenie detektorov 20.9.2021

0 položiek

MARET systém s.r.o,
Podjavorinskej 1614/1, 915 22 Nové Mesto nad Váhom
www.maret.sk

Vás pozýva na školenie detektorov spáliteľných plynov a pár J.T.O. systém s.r.o.,
prezentáciu výrobkov firiem Danfoss a DINEL s.r.o
dňa 20.9. 2021,
Spoločenská sála, Hviezdoslavova 1, Nové Mesto nad Váhom

Program školenia:
9:00 – otvorenie a prezentácia systémov pre meranie výšky hladiny firmy
DINEL
9:15 - prezentácia systémov pre reguláciu a monitorovanie prietoku, tlaku
a teploty firmy Danfoss
9:30 – 13:00 školenie detektorov spáliteľných plynov a pár firmy J.T.O.
13:15 - praktické ukážky nastavovania, kalibrácie detektorov
14:00 - diskusia, záver

Na základe pravidiel pre hromadné podujatia podľa COVID automatu bude celá akcia v režime protokolu „OTP".
Zúčastniť sa môžu výlučne osoby:
- Plne zaočkované
- Testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19
PCR alebo LAMP 72 hod od odberu
Antigénový test 48 hod od odberu
- Ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

Zúčastnení sa preukážu potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.
Organizátori podujatí majú na základe vyhlášky ÚVZ SR oprávnenie tieto doklady od návštevníkov žiadať a nahliadnuť do nich.

Počas akcie je nutné dodržiavať nasledujúce opatrenia:
- každý účastník je povinný mať počas trvania akcie prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúško, šál, šatka)
- je zakázané podávanie rúk
- pri vstupe do priestorov je povinný každý účastník si dezinfikovať ruky, pripravenou dezinfekciou
- aby sme obmedzili vzájomný styk účastníkov školenia, budú účastníci sedieť v 2 m vzdialenosti od seba, bez stolov, prineste si vlastné písacie potreby
- v prihláške je nutné uviesť menný zoznam účastníkov, prezentáciu vytvorí organizátor a účastníci len nahlásia prítomnosť pri vstupe
- zaplatený účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 15.9. 2021 na účet uvedený nižšie. Hotovosťou sa nebude dať platiť pred začiatkom školenia!!

Po ukončení školenia zašleme účastníkom oprávnenie na nastavovanie, revíziu, montáž a opravu detektorov platné do 20.9.2025 na adresu prípadne email uvedený v prihláške.
Organizačné zabezpečenie : Božík Marián 0905752258
tel. 032/7712161, E-mail maret@maret.sk

Účastnícky poplatok vo výške 35,- € na osobu vrátane DPH, uhraďte na účet:
IBAN SK86 7500 0000 0040 0586 5116
SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol Vaše IČO
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa Názov firmy
Platba v hotovosti pred školením nie je možná.

Každá firma absolvujúca školenie detektorov bude zaradená do zoznamu firiem oprávnených na nastavovanie a servis detektorov, aj s telefónnym kontaktom. Tento zoznam je uverejnený na: https://www.maret.sk/c/detekcia-plynov/technicke-informacie

Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte záväznú prihlášku na školenie detektorov, ktorú odošlite na adresu
MARET systém s.r.o.,
Podjavorinskej 1614/1,
91501 Nové Mesto nad Váhom
elektronickou poštou na adresu maret@maret.sk
poprípade svoju účasť potvrďte kontaktným formulárom na https://www.maret.sk/kontaktny-formular

V prípade zmeny situácie, usmernení vlády, aktuálnych platných hygienických opatrení nebudeme môcť pružne reagovať a každého prihláseného osloviť zo zmenami.

Z tohto dôvodu sledujte aktuálne informácie o školení na našej stránke. 

 Prihláška Prihláška na školenie

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť: