Info

MARET systém s.r.o.
Podjavorinskej 1614/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 43876994

IČ DPH : SK2022507949
Bankové spojenie
ČSOB banka, a.s.
IBAN : SK86 7500 0000 0040 0586 5116
SWIFT : CEKOSKBX
TATRA banka, a.s.
IBAN : SK75 1100 0000 0026 2772 5856
SWIFT : TATRSKBX
Registrácia Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18635/R

GSM : 0905 506 058
Tel : 032 771 6166
032 771 2161
Fax : 032 771 2692