SAU1000, SAU1500, SAU2000

SAU1000, SAU1500, SAU2000

Snímače teploty s korekciou žiadanej teploty.

Výrobca: Sensit

Ovládacie moduly SAU sú určené pre meranie teploty vzduchu a umožňujú funkciu korekcie žiadanej veličiny. Snímač obsahuje plastovú krabičku, v ktorej je umiestnený odporový snímač teploty a potenciometer. Na základe informácie o nameranej teplote je možné prevádzať pomocou potenciometru korekciu v regulačnom systému, napr. znížiť alebo zvýšiť teplotu apod. Variant SAU 1000 má odporový signál z potenciometru vyvedený zvlášť na svorkovnicu, variant SAU 1500 má potenciometer spojený do série s odporovým snímačom. Ovládací modul SAU 2000 má naviac oproti predchádzajúcim typom možnosť využitia indikačnej LED diódy a impulzného tlačidla.

Takéto výstupy sú možné pre:

SAU1000: Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Ni 891, Ni 10000/6180, Pt 100, Pt 500, Pt 1000, NTC 20 kΩ

SAU1500: Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 1000

SAU2000: Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Ni 891, Ni 10000/6180, Pt 100, Pt 500, Pt 1000, NTC 20 kΩ

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ