NTC22k

NTC22k

Snímače teploty určené pre VSE3000 ESBE

Výrobca: Regmet

V ponuke sú rôzne vyhotovenia (interiérové, vonkajšie a káblové) špecialne vytvorené pre ovládač VSE3000 ESBE.

odkaz Katalógový list