2Pxx

2Pxx

Dvojnásobné odporové snímače teploty.

Výrobca: Regmet

Dvojnásobné odporové snímače teploty sú určené pre všeobecné použitie v riadiacich a regulačných systémoch pro meranie, registráciu alebo signalizáciu teploty všade tam, kde je potrebné spracovávať samostatne dva odporové signály z jednéhomeraného miesta.

odkaz Katalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ