NTC5k

NTC5k

Snímače teploty určené pre Elfatherm

Výrobca: Regmet

V ponuke sú rôzne vyhotovenia (interiérové, vonkajšie a káblové) špecialne vytvorené pre ovládač Elfatherm.

odkaz Katalógový list