KTY81

KTY81

Snímače teploty určené pre KTY81-121 alebo KTY81-210.

Výrobca: Regmet

V ponuke sú rôzne vyhotovenia (interiérové, vonkajšie, do potrubia, príložné alebo s káblom) špecialne vytvorené pre KTY81-121 alebo KTY81-210.

odkaz Katalógový list