PL11x

PL11x

Odporové snímače teploty v krabičke.

Výrobca: Regmet

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty plynných látok vo vonkajších alebo priemyslových priestoroch. Vlastný snímací prvok je umiestený priamo v plastovej hlavici snímača.

Jednotlivé typy je možné použiť pre všetky riadiace systémy , ktoré sú kompatibilné s typmi senzorov uvedených v tabuľke technických parametrov.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm PL11L
Ni 1000/6180ppm PL11S
Ni 891/6371ppm PL11J
Ni 10000/6180ppm PL11SA
Ni 2226 PL11N
Pt 100/3850ppm PL11P
Pt 500/3850ppm PL11PB
PT 1000/3850ppm PL11PA
NTC 20kOhm PL11H
Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ