TMG xxx Nxx

TMG xxx Nxx

Rozsah ± 50 Pa až ± 300 kPa

Výrobca: Cressto

Tento snímač nájde široké uplatnenie v oblasti merania a regulácie v odboroch malých tlakov, t.j. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetrania, riadenia spalovacích procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Mnohé aplikácie sa ponúkajú v lekárskej technike i pri laboratórnych meraniach. Snímač je konštruovaný pre meranie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavky na meranie tlakov relatívnych. Nie je však určený pre meranie pri vysokom súhlasnom tlaku, napr. meranie na prietokových clonách v tlakových rozvodoch.

TMG xxx Nxx Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Prúdový 0 - 20 mA