CHM, CTU, CNU, CTUR

CHM, CTU, CNU, CTUR

Snímače teploty, vlhkosti a CO2.

Výrobca: Regmet

Kombinované snímače sú určené pre meranie koncentrácie CO2, poprípade teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu bez agresívnych prímesí v interiéroch s vysokými estetickými nárokmi. Výstup teploty môže byť: Pt 100 / 3850 ppm, Pt 1000 / 3850 ppm, Ni 1000 / 6180 ppm, Ni 1000 / 5000 ppm, Ni 891 / 6371 ppm, 0÷10V, ModBus.

Výstup snímača Typ snímača
Odporový výstup teploty CTU
Napäťový výstup 0÷10V CTU
Napäťový výstup 0÷10V iba CO2 CNU
RS485 - ModBus CHM
Napäťový výstup 0÷10V +regulátor CTUR
Výstup: Napäťový 0 - 10 V, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Pt 1000/3850 ppm, ModBUS