NK12xEX, NK32xEX, PTKx20EX, HK120EX

NK12xEX, NK32xEX, PTKx20EX, HK120EX

Snímače do EX s odporovým výstupom.

Výrobca: Sensit

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Odporové snímače teploty nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty, pričom maximálny povolený DC príkon pre snímače je 2mW. Štandardný teplotný rozsah použitia snímača v zóne 2 je - 30°C÷ +80°C, čo zodpovedá teplotnej triede T6, a v priestoroch s nebezpečím výbuchu nesmie byť ani krátkodobo prekročený. V kombinácii so stredovým držiakom je snímač teploty vhodný pre meranie teploty v klimatizačných kanáloch. Kombinácia snímača teploty a jímky je vhodná pre meranie v potrubiach.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NK120EX
Ni 1000/6180ppm NK121EX
Ni 891 NK122EX
Ni 10000/5000ppm NK320EX
Ni 10000/6180ppm NK321EX
Ni 2226 NK123EX
Pt 100/3850ppm PTK120EX
Pt 500/3850ppm PTK220EX
Pt 1000/3850ppm PTK320EX
NTC 20 kOhm HK120EX
Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ