PF

PF

Snímače s rýchlou odozvou s odporovým výstupom.

Výrobca: Regmet

Snímače sú vhodné do rôznych priestorov podľa vyhotovenia. Perforovaný nerez do vzduchotechniky ( PF12 ), tenká stonka so závitom a hlavicou ( P16 ) alebo snímač s káblom do stiesnených priestorov ( AQL ). Kovová meriaca stonka je z nerez oceli triedy DIN 1.4301.

Výstup snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm PF12L, AF12L, P16L, A16L
Ni 1000/6180ppm PF12S, AF12S, P16S, A16S, AQS120
Ni 891 PF12J, AF12J, P16J, A16J
Ni 2226 PF12N, AF12N, P16N, A16N
NTC 20 kOhm PF12H, AF12H, P16H, A16H, AQH120
Pt 100/3850ppm PF12P, AF12P, P16P, A16P, AQP120
Pt 500/3850ppm PF12PB, AF12PB, P16PB, A16PB
Pt 1000/3850ppm PF12PA, AF12PA, P16PA, A16PA, AQPA120

PF12x - snímač s plastovou hlavicou a perforáciou do VZT
AF12x - snímač s kovovou hlavicou a perforáciou do VZT
P16x - snímač s plastovou hlavicou, so závitom, tenkou stonkou do potrubia
A16x - snímač s kovovou hlavicou, so závitom, tenkou stonkou do potrubia
AQx120 - snímač v puzdre s káblom, so závitom, tenkou stonkou do potrubia

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ